Barion Pixel Háromszögek nevezetes pontjai, vonalai | mateking
 

Itt szuper érthetően elmeséljük, hogy egy háromszögben mi az a súlyvonal, magasságvonal, hogyan néznek ki a belső szögfelezők és az oldalfelező merőlegesek. És végre kiderül, hogy mi az a súlypont, magasságpont, hogyan jön ki a háromszög beírt körének és körülírt körének középpontja. Ezeket ugyanis mindenki össze szokta keverni. De csak mostanáig.

A képsor tartalma

Háromszögek nevezetes pontjai, vonalai, és trapézok

Van itt ez a háromszög, amiben a csúcsokat az ABC nagy

betűivel jelöljük…

Az oldalakat pedig kis betűkkel úgy, hogy az A csúccsal

szemben az a oldal van, a B csúccsal szemben a b…

Most pedig megismerkedünk a háromszögek nevezetes

pontjaival és vonalaival.

A háromszög magasságvonala a csúcsból a szemközti oldal

egyenesére bocsátott merőleges.

Ezek mindig egy pontban metszik egymást, és ezt a pontot

magasságpontnak nevezzük.

Vannak tompaszögű háromszögek is…

a magasságpont ilyen esetekben a háromszögön kívül tartózkodik.

A háromszög súlyvonala a csúcsot a szemközti oldal

felezőpontjával összekötő szakasz.

Nos, ezek is mindig egy pontban metszik egymást, ezt a pontot

hívjuk a háromszög súlypontjának.

További izgalom, hogy a súlypont mindegyik súlyvonalat 2:1

arányban osztja.

A háromszög oldalfelező merőleges egyenesei szintén egy pontban

metszik egymást. Ez a pont minden csúcstól egyenlő távolságra van és a

háromszög köré írható kör középpontja.

A háromszög belső szögfelezői szintén egy pontban metszik

egymást. Ez a háromszögbe írható kör középpontja.

Most pedig lássunk néhány képletet a háromszögek

területének kiszámolására.

És itt egy kevésbé ismert képlet is:

BelépekvagyRegisztrálok Back arrow Ugrás az
összeshez