Térgeometria

1. Az egyiptomi Nagy Piramis 147 m magas és a piramis lábánál 232 m hosszú. Számoljuk ki, hogy hány köbméter szikla kellett a felépítéséhez, mekkora a piramis felülete és milyen meredek az oldala.

Megnézem, hogyan kell megoldani


2. Egy kocka élének hossza \( a=12 \) cm. Az ábrán látható módon berajzoljuk 3 lapátlóját és az így keletkező tetraédert levágjuk a kockából. Mekkora az így megmaradt test térfogata és felszíne?

Megnézem, hogyan kell megoldani


3. Egy szabályos négyoldalú gúla oldallapja 50°-os szöget zár be az alappal. A gúla alapja 36 \( cm^2 \). Mekkora a gúla térfogata, és mekkora az oldalélek hajlásszöge az alappal?

Megnézem, hogyan kell megoldani


4. Egy üvegből készült szabályos négyoldalú gúla alapja 20 cm hosszú, az alaplap az oldallapokkal 60°-os szöget zár be. Egy lyukon keresztül vizet lehet tölteni a gúlába. 1l víz térfogata 1 \( dm^3\).

a) Hány liter vizet kell beletöltenünk ahhoz, hogy a víz éppen a gúla magasságának a feléig érjen?

b) Milyen magasan áll a víz akkor, amikor éppen a gúla térfogatának felét töltjük fel vízzel?

Megnézem, hogyan kell megoldani


5. Adott egy négyzetalapú gúla, melynek alapéle 6 cm, oldaléle 5 cm hosszúságú. Számítsuk ki a gúla térfogatát és felszínét!

Megnézem, hogyan kell megoldani


6. Két egybevágó, szabályos négyoldalú gúla alapélei 2 cm, oldalélei 3 cm hosszúak. A két gúlát az alapjuknál összeragasztjuk. Mekkora ennek a testnek a térfogata és felszíne?

Megnézem, hogyan kell megoldani


7. Egy 10 cm oldalhosszúságú négyzetet megforgatunk a középvonala körül. Mekkora az így létrejövő test térfogata és felszíne?

Megnézem, hogyan kell megoldani


8. Egy 10 cm oldalhosszúságú négyzetet megforgatunk az átlója körül. Mekkora az így létrejövő test térfogata és felszíne?

Megnézem, hogyan kell megoldani


9. Egy téglatest alakú akvárium egy csúcsból kiinduló éle 30 cm, 40 cm, illetve 50 cm hosszúak. Hány literes ez az akvárium?

Megnézem, hogyan kell megoldani


10. Egy parkbeli szökőkút medencéjének alakja szabályos hatszög alapú egyenes hasáb. A szabályos hatszög egy oldala 2,4 m hosszú, a medence mélysége 0,4 m. A medence alját és oldalait csempével burkolták, majd a medencét teljesen feltöltötték vízzel. Hány \( m^2 \) területű a csempével burkolt felület, és legfeljebb hány liter víz fér el a medencében?

Megnézem, hogyan kell megoldani

A témakör tartalma


Gúlák, hasábok, kúpok, hengerek, térfogat és felszín

FELADAT | kockák és tetraéderek

FELADAT | Gúlák, oldallapok és oldalélek hajlásszöge

FELADAT | Csonkagúla

FELADAT | Gúla térfogata

FELADAT | Gúlák összeragasztása

FELADAT | Kocka megforgatása 1.0

FELADAT | Kocka megforgatása 2.0

FELADAT | Téglatest lapátlók

FELADAT | Térgeometria