Peremeloszlásfüggvények

$X$ és $Y$ kétváltozós eloszlás esetén...

$X$ peremeloszlásfüggvénye:

\( F_X(x) = P(X<x) = \lim_{y \to \infty} F(x,y) \)

$Y$ peremeloszlásfüggvénye:

\( F_Y(y) = P(Y<y) = \lim_{x \to \infty} F(x,y) \)