Statisztika epizód tartalma:

Ismérvek típusai, viszonyszámok, dinamikus viszonyszám, intenzitási viszonyszám, számtani átlag, harmónikus átlag, mértani átlag, medián, módusz, kvartilisek, szórás, gyakoriság, relatív gyakoriság, kumulált gyakoriság.

 

VISZONYSZÁMOK TÍPUSAI

03

Hozzászólások

Mit jelent a "súly" szó ebben a feladatban?  "At első két évben az átlagolás súlyai B-k"