Statisztika 2 epizód tartalma:

A hipotézisvizsgálat menete, nullhipotézis, ellenhipotézis, szignifikanciaszint, elsőfajú és másodfajú hiba, próbafüggvény, próbák, kritikus tartomány, kritikus érték, paraméteres próbák, nemparaméteres próbák, Z-próba, t-próba, khí-négyzet-próba, homogenitás- vizsgálat, illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, F-próba, varianciaanalízis, Bartlett-próba.

 

A PRÓBÁK ÁTTEKINTÉSE

03
Itt jön egy fantasztikus
Statisztika 2 epizód.

Hozzászólások

Ez a képsor valamiért Chrome-ban hibásan látszik. Amíg nem jövünk rá a hiba okára, nézzétek firefoxban. Ott működik. Marhajó szórakozást hozzá.