Barion Pixel Matematika 2 NIK Neumann (Műszaki menedzser szak) - Óbudai Egyetem | mateking
 

Matematika 2 NIK Neumann (Műszaki menedzser szak) - Óbudai Egyetem

Tantárgy neve: 
Matematika 2 NIK Neumann (matek 2 NIK Neumann)
Tárgykód: 
Műszaki menedzser szak
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

1. Improprius integrál Az improprius integrál fogalma, típusai.
2. Laplace-transzformáció Laplace-transzformáció (konstans-, exponenciális-, hiperbolikus-, trigonometrikus függvény, pozitív egész kitevos hatványfüggvény, ˝ exponenciális függvénnyel szorzott függvény, pozitív egész kitevos függvénnyel ˝ szorzott függvény, deriváltfüggvény Laplace-transzformáltja.) Inverz-Laplacetranszformáció (parciális törtekre bontással is).
3. Differenciálegyenletek Differenciálegyenletek csoportosítása, tulajdonságai. Általános és partikuláris megoldás. Szétválasztható változójú differenciálegyenletek. Elsőrendű differenciálegyenletek, Másodrendű differenciálegyenletek, próbafüggvény módszer. Rezonancia. Kezdeti feltétel-problémák. Differenciálegyenletek megoldása Laplace-transzformációval.
4. Kétváltozós függvények Kétváltozós függvények értelmezése. Parciális derivált értelmezése, geometriai jelentése. Iránymenti derivált, érintosík. Másodrendű parciális deriváltfüggvények; szélsoérték-számítás. Stacionárius pont, ˝ nyeregpont. Kétváltozós függvények kettos integrálja téglalaptartományon. ˝
5. Valószínűségszámítás I. Kombinatorikai alapfogalmak. Kísérlet. Eseményalgebra: eseménytér, elemi események, események, műveletek eseményekkel. A valószínűség fogalma: relatív gyakoriság, esemény valószínűsége. A valószínűség axiómái. Valószínűségek számolása: P(A) , P(A−B) , P(A+B) számolása. Teljes eseménytér. A valószínűség klasszikus értelmezése, klasszikus valószínűségi mezo. Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel. Valószínűségi változó és jellemzői: várható érték és szórás. Nevezetes diszkrét eloszlások: az egyenletes eloszlás; a binomiális eloszlás; a hipergeometrikus eloszlás; a Poisson-eloszlás. Az eloszlásfüggvény tulajdonságai.
6. Valószínűségszámítás II. A geometriai valószínűség. Folytonos valószínűségi változók. Folytonos valószínűségi változók eloszlás- és sűrűségfüggvénye, ezek tulajdonságai. Valószínűségek számolása eloszlás-, és sűrűségfüggvénnyel. Várható érték, szórás. Nevezetes folytonos eloszlások: egyenletes eloszlás; exponenciális eloszlás; normális eloszlás.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.