Barion Pixel Matematika 2 (GEMAN 059B) - Miskolci Egyetem | mateking
 

Matematika 2 (GEMAN 059B) - Miskolci Egyetem

Tantárgy neve: 
Matematika 2 (Matek 2)
Tárgykód: 
GEMAN 059B
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

Paraméteres és polárkoordinátás megadású görbék deriválása. A határozatlan integrál. Összetett függvények integrálása. Riemann-integrálhatóság, a Riemann-integrálhatóság feltételei, műveleti tulajdonságok. A Newton-Leibniz képlet. Improprius integrálok. Numerikus sorok konvergenciája, Taylor-sor, Fourier-sor. Többváltozós függvények differenciálhányadosa, iránymenti és parciális derivált, magasabbrendű deriváltak. Többváltozós függvények szélsőértékszámítása és a feltételes szélsőérték. A kettős integrál fogalma, tulajdonságai, kiszámítása. Új változók bevezetése. A kettős integrál alkalmazásai: térfogat, terület, felszín számítása. A hármas integrál értelmezése, tulajdonságai, kiszámítása. Új változók bevezetése (henger- és gömbi koordinátarendszer). A hármas integrál alkalmazásai. Differenciálegyenletek. Kezdetiérték probléma. Elemi úton megoldható differenciálegyenletek. Magasabbrendű differenciálegyenletek.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.