Felhasználás oktatóknak

Nagyon örülünk neki, hogy oktatóként szeretnéd használni a mateking.hu weboldalt. Biztosak vagyunk benne, hogy akár középiskolában, akár egyetemi oktatásban szeretnéd használni tananyagainkat, hatékonyan fogjuk tudni segíteni a munkádat.

Hisszük, hogy ezek az oktatóanyagok jól illeszkednek a diákok jelenlegi igényeihez. Laza stílusuk, letisztult megjelenésük és lényegre törő rövid nyelvezetük közelebb hozza a diákokhoz a matematikát Ezáltal pedig alkalmasak a középiskolai és az egyetemi matematika oktatás praktikus kiegészítésére. Meggyőződésünk, hogy a 21-ik században a hagyományos értelemben vett papírra nyomtatott tankönyveket az ilyen és ehhez hasonló online frissülő, színes, szemléletes, tabletről és telefonról is kényelmesen használható megoldások fogják fölváltani.

Mit kell tennem ahhoz, hogy az oktatásban fel tudjam használni a mateking.hu tananyagait?

Ha közoktatásban tanórákon szeretnéd használni a mateking.hu tananyagokat, ehhez itt automatikusan megadjuk az írásos hozzájárulást, amennyiben minden alkalommal amikor ezeket a tananyagokat használod hivatkozol a forrásra, vagyis a mateking.hu weboldalra. Abban az esetben, ha valamilyen okból az iskola nem teszi lehetővé, hogy megnevezd a forrást ( mert például reklámnak tekintik, és ezt nem engedélyezik) úgy kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy egyeztetni tudjunk arról, miként tudnátok így is használni a mateking tananyagait az oktatásban. A könnyebb eligazodás érdekében késztettünk egy évfolyamok szerinti bontást is a matekingen található középiskolai tananyagokból, ez itt látható.

Ha a közoktatásban tanórán kívüli foglalkozásokon, magánórákon vagy bármilyen egyéb foglalkozáson (nem egyéni tanulási célból) szeretnéd használni a mateking.hu tananyagait, ezt minden esetben a forrásra történő hivatkozással tudod csak megtenni.

Ha a felsőoktatásban szeretnéd használni a mateking.hu tananyagait, ezesetben mindenképpen érdemes velünk fölvenni a kapcsolatot, ugyanis igény szerint ki tudunk alakítani speciális tantervekre illeszkedő egyéni oktatóanyagokat is. Matematikai oktatóanyagaink alkalmasak a lemaradt hallgatók felzárkóztatására, akár teljes anyagrészek online történő oktatására, valamint nagyon jól használhatóak olyan egyetemi matematikai ismeretek hatékony és gyors felelevenítésére, átismétlésére, amelyre az oktató támaszkodni szeretne egy magasabb szintű matematikai kurzus oktatása során.

A mateking témakörei a közoktatásban


9. osztály

Halmazelmélet

UNIÓ, METSZET, MŰVELETEK
LOGIKAI SZITA
DE MORGAN AZONOSSÁGOK

Algebra, számelmélet

OSZTHATÓSÁG, OSZTHATÓSÁGI SZABÁLYOK
LEGNAGYOBB KÖZÖS OSZTÓ, LEGKISEBB KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS, RELATÍV PRÍM
PRÍMEK

Hatványozás

HATVÁNYOZÁS AZONOSSÁGAI

Nevezetes azonosságok

ALGEBRA ALAPOK
NEVEZETES AZONOSSÁGOK

Függvényekkel kapcsolatos feladatok

FÜGGVÉNYEK ÁBRÁZOLÁSA
FÜGGVÉNYEK MONOTONITÁSA, SZÉLSŐÉRTÉKEI
A LINEÁRIS FÜGGVÉNY
MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

Geometria

TÉRELEMEK, PONTOK, EGYENESEK, SÍKOK
HÁROMSZÖGEK, HÁROMSZÖGEK NEVEZETES PONTJAI, VONALAI
HÁROMSZÖGEK TÍPUSAI
NÉGYSZÖGEK

Geometriai transzformációk

TENGELYES TÜKRÖZÉS
KÖZÉPPONTOS TÜKRÖZÉS
PONT KÖRÜLI FORGATÁS
ELTOLÁS
EGYBEVÁGÓSÁG, HÁROMSZÖGEK EGYBEVÁGÓSÁGÁNAK ALAPESETEI

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

EGYENLETEK MEGOLDÁSA
EGYENLŐTLENSÉGEK
EGYENLETRENDSZEREK


10. osztály

Gyökvonás

GYÖKVONÁS AZONOSSÁGAI

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

MÁSODFOKÚ EGYENLETEK
GYÖKÖKTÉNYEZŐS FELBONTÁS, GYÖKÖK ÉS EGYÜTTHATÓK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK
MÁSODFOKÚRA VISSZAVEZETHETŐ EGYENLETEK
MÁSODFOKÚ EGYENLŐTLENSÉGEK

Geometria

HÁROMSZÖGEK, HÁROMSZÖGEK NEVEZETES PONTJAI, VONALAI
HÁROMSZÖGEK TÍPUSAI
NÉGYSZÖGEK
TRAPÉZOK
PITAGORASZ-TÉTEL
THALESZ-TÉTEL
KÖZÉPPONTI ÉS KERÜLETI SZÖGEK

Hasonlósági transzformációk

A KÖZÉPPONTOS HASONLÓSÁG
HÁROMSZÖGEK HASONLÓSÁGÁNAK ALAPESETEI
MAGASSÁGTÉTEL, BEFOGÓTÉTEL

Trigonometria

SZÖGFÜGGVÉNYEK
SZINUSZ ÉS KOSZINUSZ DERÉKSZÖGŰ HÁROMSZÖGEKBEN
TRIGONOMETRIKUS SZÁMÍTÁSOK


11. osztály

Kombinatorika

PERMUTÁCIÓ, VARIÁCIÓ, KOMBINÁCIÓ
VEGYES KOMBINATORIKA FELADATOK
SZÍNEZŐS KOMBINATORIKA FELADATOK

Gráfok

GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK
A KÖNIGSBERGI HIDAK

Hatványozás, logaritmus

HATVÁNYOZÁS AZONOSSÁGAI
EXPONENCIÁLIS EGYENLETEK
EXPONENCIÁLIS EGYENLETRE VEZETŐ SZÖVEGES FELADATOK
EXPONENCIÁLIS EGYENLETEK MEGOLDÁSA
A LOGARITMUS ÉS AZONOSSÁGAI
LOGARITMUSSAL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK
LOGARITMIKUS EGYENLETEK

Trigonometria

TRIGONOMETRIKUS FÜGGVÉNYEK
TRIGONOMETRIKUS EGYENLETEK
SZINUSZTÉTEL
KOSZINUSZTÉTEL
VEGYES FELADATOK SZINUSZTÉTELRE ÉS KOSZINUSZTÉTELRE

Függvényekkel kapcsolatos feladatok

HATVÁNYFÜGGVÉNYEK, POLINOMFÜGGVÉNYEK
GYÖKFÜGGVÉNYEK
ABSZOLÚTÉRTÉK FÜGGVÉNY
AZ 1/X FÜGGVÉNY
EXPONENCIÁLIS FÜGGVÉNYEK
LOGARITMUS FÜGGVÉNYEK
TRIGONOMETRIKUS FÜGGVÉNYEK

Vektorokkal kapcsolatos feladatok

VEKTOROK A GEOMETRIÁBAN
VEKTOROK ÉS KOORDINÁTÁK

Koordinátageometria

VEKTOROK SKALÁRIS SZORZATA, 90 FOKOS FORGATÁSA
EGYENES EGYENLETE
EGYENES IRÁNYTANGENSES EGYENLETE
PONT ÉS EGYENES TÁVOLSÁGA
A KÖR EGYENLETE
FELADATOK EGYENESEKKEL
FELADATOK KÖRÖKKEL
FELADATOK EGYENESEKKEL ÉS KÖRÖKKEL

Valószínűségszámítással kapcsolatos feladatok

KLASSZIKUS VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, ESEMÉNYEK
KEDVEZŐ/ÖSSZES TÍPUSÚ FELADATOK


12. osztály

Teljes indukció

MI AZ A TELJES INDUKCIÓ?

Számsorozatokkal kapcsolatos feladatok

SZÁMTANI SOROZATOK
MÉRTANI SOROZATOK
KAMATSZÁMÍTÁS

Térgeometria

TESTEK TÉRFOGATA ÉS FELSZÍNE
KOCKÁK ÉS TETRAÉDEREK
GÚLÁK, OLDALÉLEK, OLDALLAPOK HAJLÁSSZÖGE
CSONKAGÚLA

Valószínűségszámítással kapcsolatos feladatok

KLASSZIKUS VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS FELADATOK
VISSZATEVÉSES ÉS VISSZATEVÉS NÉLKÜLI MINTAVÉTEL
BINOMIÁLIS ELOSZLÁS FELADATOK
HIPERGEOMETRIAI ELOSZLÁS FELADATOK

Statisztikával kapcsolatos feladatok

MÓDUSZ ÉS MEDIÁN
ÁTLAG ÉS SZÓRÁS
KVARTILISEK, DOBOZ ÁBRA
KÖRDIAGRAM, OSZLOPDIAGRAM, HISZTOGRAM