Statisztika 2 (4ST14NAK05B ) - Corvinus

Tantárgy neve: 
Statisztika 2 (stat 2)
Tárgykód: 
4ST14NAK05B
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

A mintavétel elmélete. Mintavételi eljárások és azok néhány jellegzetes gyakorlati alkalmazása. A sokaság legfőbb jellemzőinek pont- és intervallumbecslése különféle mintavételi módok esetén. A hibaszámítás és az intervallumbecslés általános módszere. A hipotézisvizsgálat célja és gondolatmenete. A legfontosabb paraméteres és nemparaméteres próbák. Két- és többváltozós korreláció- és regresszióelemzés. Néhány jellegzetes gyakorlati alkalmazás. Számítógépes outputok olvasása és használata.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.