Divergencia-tétel (Gauss-Osztrogradszkij-tétel)

A második Green-tétel térbeli változata azt mondja, hogy egy vektormező integrálja az $S$ kifelé irányított zárt felületen egyenlő a divergencia integráljával a felület által határolt $D$ tartományon.

\( \oint_{S(t,u)} v \left( S(t,u) \right) \cdot S'_t \times S'_u \; du dt = \int_D div(v) \; dxdydz \)

Ezt a tételt divergencia-tételnek vagy másként Gauss-Osztrogradszkij-tételnek nevezzük.