Maradékos osztás

Legyenek $a$ és $b$ természetes számok. Ekkor felírhatók

\( a= q \cdot b + r \quad 0 < r < b \)

Ahol $q$ és $r$ is természetes számok és $q$ az osztás hányadosa, $r$ pedig a maradék.