Operációkutatás (OPKU1K0MEMM) - BGE

Tantárgy neve: 
Operációkutatás
Tárgykód: 
OPKU1K0MEMM
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

A gazdasági adatok rendezett, vektorok, mátrixok kvantitatív kezelése (mátrixalgebra). A lineáris függvénykapcsolatokkal megfogalmazható optimalizálási igények, lehetőségek és korlátok ismerete a gazdasági-, pénzügyi tevékenységben. A lineáris programozási feladatok megoldó algoritmusainak készségszintű ismerete. Kézi számolásokon keresztül a lineáris programozással megoldható feltételes szélsőérték-problémákkal kapcsolatos számítógépes programok elvi hátterének megismerése. Jártasság szerzése az LP modellek eredményeinek közgazdasági értelmezésében. Egy szempontú optimalizálandó cél megfogalmazásával gazdasági jellegű problémák matematikai modelljeinek felírása, a matematikai modellező készség fejlesztése. Az operációkutatás módszereivel kapott eredmények döntéstámogató szerepének hangsúlyozott felismertetése, a számításokon,

A mátrixalgebra elemei. Mátrixok, vektorok, jelölések. Műveletek mátrixokkal, vektorokkal. Műveletek speciális mátrixokkal és vektorokkal. A lineáris tér. A bázistranszformáció és alkalmazásai. Lineáris egyenletrendszerek megoldása. A lineáris programozási (LP) feladat matematikai megfogalmazása, változók, feltételek, célfüggvény, lehetséges és optimális megoldás. A kétváltozós LP feladat grafikus megoldása. Az LP feladatok nevezetes alakjai: normál, módosított normál, általános feladat. Az LP-feladat átalakítása egyenletrendszerré, eltérésváltozók. A normál feladat algebrai megoldása: szimplex módszer.
A duális feladat, a duál optimumok leolvasása, értelmezése.. Ellenőrzési módszer és alkalmazása normál, módosított normál feladatra. Érzékenységvizsgálat. 1. bőven teljesülő feltétel jobb oldala, szabad ismeretlen célegyütthatója 2. szűkös feltétel jobb oldala, kötött ismeretlen célegyütthatója. A szállítási feladat. A disztribúciós feladat matematikai modellje. A matematikai modellek egyes típusai.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.