Hasáb

A hasáb egy olyan test, amelynek két párhuzamos lapja egymással egybevágó sokszög, a többi lapja pedig paralelogramma.

A hasábok felszíne:

\( A = 2T + \text{palást területe} \)

Térfogata:

\( V=T\cdot h \)

ahol $h$ a hasáb magassága.