Matematikai alapok 2 - BGE

Tantárgy neve: 
Matematikai alapok 2 (mat. alapok 2)
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

A kettős integrál fogalma és alkalmazásai.
Elsőrendű differenciálegyenletek (szétválasztható, egzakt, homogén fokszámú, lineáris). A konstans variáció.
Másodrendű konstans együtthatós differenciálegyenletek.
Kombinatorika. Eseményalgebra. A valószínűség fogalma, a valószínűségszámítás axiómái és tételei. Klasszikus képlet. Mintavétel. Feltételes valószínűség, szorzási szabály. Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel, Események függetlensége. A valószínűségi változó – diszkrét típus Valószínűség eloszlása, Eloszlás függvény fogalma, tulajdonságai. A valószínűségi változó néhány jellemzője: várható érték, szórás. A valószínűségi változó – folytonos típus Sűrűség függvény fogalma, tulajdonságai. A valószínűségi változó néhány jellemzője: várható érték, szórás. Nevezetes eloszlások (diszkrét): karakterisztikus, hipergeometrikus, binomiális, poisson. Nevezetes eloszlások (folytonos): egyenletes, exponenciális, normális és standard normális. Centrális határeloszlás-tétel, Nagy számok törvénye, Cebisev egyenlőtlenség. Többdimenziós eloszlások. Két dimenziós valószínűségi változó esetén együttes eloszlás, peremeloszlások, együttes eloszlásfüggvény és tulajdonságai, várhatóértéke. Két dimenziós valószínűségi változó összeg várható értéke, kovariencia, korrelációs együttható. Feltételes valószínűségeloszlás. Feltételes várhatóérték. Regressziós függvény.

Legutóbb frissítve: 2022. november 08.