Matematika (NGB_MA002_2) - Széchenyi István Egyetem

Tantárgy neve: 
Matematika (Matek)
Tárgykód: 
NGB_MA002_2
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

1. hét Racionális törtfüggvények integrálása.
2. hét Helyettesítéses integrálás.
3. hét Improprius integrálok.
4. hét Vektortér, altér fogalma. A geometriai sík, tér.
5. hét Lineáris összefüggőség és függetlenség, bázis, dimenzió.
6. hét Egyenes és a sík. Térelemek kölcsönös helyzete, közös része, hajlásszöge.
7. hét Mátrixok. Műveletek mátrixokkal. Inverz mátrix.
8. hét Determinánsok
9. hét Lineáris egyenletredszerek. Gauss módszer
10. hét Sajátérték, sajátvektor. Önadjungált mátrixok és sajátrendszerük.
11. hét Többváltozós valós függvények. Parcionális deriváltak, iránymenti derivált és gradiens.
12. hét Többváltozós valós függvények szélsőértékszámítása.
13. hét Többváltozós valós függvények integrálszámítása. Kettősintegrálok téglalap- és normáltartományon.
14. hét Összefoglalás, feladatmegoldás a félév anyagából.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.