Stokes-tétel

Az első Green-tétel térbeli megfelelője azt mondja, hogy a vektormező örvénylése egy zárt görbén kiszámolható úgy is, ha a görbe által határolt $S$ felületen integráljuk a vektormező rotációját.

\( \oint_{r(t)} v(x,y,z) \; ds = \int_S rot(v) \cdot \underline{n} \; ds \)

Ráadásul teljesen mindegy, hogy melyik felületen.

Az első Green-tétel térbeli változatát Stokes-tételnek nevezzük.