Analízis 1 (LGM_MA001_1) - Széchenyi István Egyetem

Tantárgy neve: 
Analízis 1 (Anal 1)
Tárgykód: 
LGM_MA001_1
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

Numerikus sorok. Konvergencia, divergencia, Konvergenciakritériumok. Függvénysorozatok, függvénysorok, hatványsorok. Taylor-sorok. Taylor-polinom Lagrange-féle maradéktaggal. A függvények közelítése a Taylor-formula segítségével, Hibaanalízis. Trigonometrikus sorok. Fourier-együtthatók és a Fourier-sorok. Lineáris algebra: Lineáris függőség és függetlenség. Bázis. Lineáris transzformációk. Lineáris függvény mátrixa. Báziscsere. Sajátértékek és sajátvektorok. Karakterisztikus polinom. Diagonalizálhatóság. Hasonló mátrixok. Jordan-féle kanonikus alak. Bilineáris és kvadratikus alakok. Többváltozós valós függvények. Többváltozós valós függvények szélsőértékszámítása.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.