Gazdasági matematika 2 (NA) - Neumann János Egyetem

Tantárgy neve: 
Gazdasági matematika 2 (matek 2, gazd mat 2)
Tárgykód: 
NA
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

1. Valószínűségszámítás bevezetése. Kombinatorika. Binomiális tétel. Binomiális együtthatók tulajdonságai.
2. Eseményalgebra. Alapfogalmak, Műveletek eseményekkel. Teljes eseményrendszer, összetett események.
3. A valószínűség fogalma, axiómái, valószínűség-számítási tételek. Valószínűségek klasszikus, kombinatorikus meghatározása.
4. Klasszikus valószínűségi mező. Valószínűségek klasszikus, kombinatorikus kiszámítása. Mintavétel ismétléses és ismétlés nélküli módszerrel.
5. Feltételes valószínűség. A teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel.
6. Események függetlensége. Többszörös és ismételt kísérletek. Bernoulli-kísérletsorozat.
7. Valószínűségi változó fogalma. Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény és tulajdonságaik.
8. A valószínűségi változók véletlen ingadozásának néhány jellemzője. Várható érték, szórás.
9. Becslő formulák. Csebisev-egyenlőtlenség. A nagy számok törvénye.
10. Nevezetes valószínűség-eloszlások (diszkrét): karakterisztikus, binomiális, hipergeometrikus, Poisson, normális, és azok jellemzői, várható érték, szórás.
11. Folytonos nevezetes eloszlások és jellemzőik.
12. Valószínűség-eloszlások közelítő meghatározása.
13. Többdimenziós diszkrét eloszlások (kétdimenziós). Együttes eloszlás, peremeloszlások. Együttes eloszlásfüggvény.
14. Várható érték, kovariancia, és korrelációs együttható. Valószínűségi változók, függetlensége. Feltételes eloszlás.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.