Barion Pixel Matematika 2 Bánki Donát (BGRMA2HNNC, BGRMA2HNNB) - Óbudai Egyetem | mateking
 

Matematika 2 Bánki Donát (BGRMA2HNNC, BGRMA2HNNB) - Óbudai Egyetem

Tantárgy neve: 
Matematika 2 Bánki Donát (matek 2 Bánki Donát)
Tárgykód: 
BGRMA2HNNC
BGRMA2HNNB
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

Komplex számok Algebrai alak, Komplex számok trigonometrikus alak, Komplex számok exponenciális alak. Műveletek komplexben. Algebrai egyenletek megoldása. komplex szám logaritmusa. Lineáris algebra I. A mátrix fogalma. Speciális mátrixok (négyzetes mátrix, zérus mátrix, egység mátrix stb). Mátrix transzponáltja. Műveletek mátrixokkal. A determináns fogalma, néhány tulajdonsága.

Lineáris algebra II. Lineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss-eliminációval. A négyzetes mátrix inverze. Lineáris egyenletrendszerek megoldása a mátrix inverze segítségével.

Kétváltozós függvények Többváltozós függvény fogalma. Kétváltozós függvények parciális deriváltjai. A teljes differenciál. Alkalmazások ( Hibaszámítás. Kétváltozós függvény szélsőértéke).

Differenciálegyenletek I. Szétválasztható változójú differenciál egyenletek. Elsőrendű lineáris inhomogén differenciálegyenletek megoldása az állandó variálásával és a próbafüggvény módszerével.

Differenciálegyenletek II. Másodrendűrendű, lineáris , állandó együtthatós inhomogén differenciálegyenletek megoldása kísérletező módszerrel.

Állandó együtthatós elsőrendű differenciálegyenletek, Állandó együtthatós másodrendű differenciálegyenletek, Differenciálegyenletek megoldása Laplacetranszformációval. Eseményalgebra

Valószínűség-számítás I. Kombinatorika, Valószínűségszámítás. A klasszikus valószínűségi mező.

Valószínűség-számítás II. A feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, a Bayes-tétel.

Valószínűség-számítás III. A valószínűségi változó fogalma. A várható érték és a szórás. A valószínűségi változó eloszlás és sűrűségfüggvénye.

Valószínűség-számítás IV. Binomiális eloszlás, Hipergeometrikus eloszlás, Poisson-eloszlás.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.