Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (B-VI-VALSTA) - GDF

Tantárgy neve: 
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Tárgykód: 
B-VI-VALSTA
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS Események Események és tulajdonságaik, az eseménytér, műveletek eseményekkel A valószínűség A valószínűség fogalma, a valószínűség axiomatikus definíciója A klasszikus valószínűségi mező, a geometriai valószínűség A feltételes valószínűség, a szorzási szabály, a teljes valószínűség tétele, a Bayes tétel Események függetlensége Valószínűségi változók, eloszlásaik és jellemzőik Diszkrét valószínűségi változó és eloszlása Folytonos valószínűségi változó és eloszlása Az eloszlásfüggvény A sűrűségfüggvény Műveletek független valószínűségi változókkal A valószínűségi eloszlások jellemzői: a várható érték, a szórás Nevezetes eloszlások Diszkrét eloszlások: a karakterisztikus eloszlás, az egyenletes eloszlás, a binomiális eloszlás, a hipergeometrikus eloszlás, a Poisson-eloszlás Folytonos eloszlások: az intervallumon egyenletes eloszlás, az exponenciális eloszlás, a normális eloszlás A normális eloszlásból származtatott fontos eloszlások A nagy számok törvényei, a központi határeloszlás tétel Többdimenziós eloszlások Diszkrét valószínűségi vektorok Kétdimenziós folytonos eloszlások Peremeloszlások Feltételes eloszlások Együttes eloszlás várható értéke Feltételes eloszlások várható értéke A korrelációs együttható, a kovariancia A regressziós függvény Néhány nevezetes többdimenziós eloszlás
MATEMATIKAI STATISZTIKA Statisztikai minták és jellemzőik Statisztikai becslések Pontbecslések Intervallumbecslés, megbízhatósági intervallumok A várható érték becslése A szórás becslése Statisztikai hipotézisek vizsgálata A korrelációs együttható és a regressziós egyenes statisztikai becslése A legkisebb négyzetek módszere

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.