Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (GEMAK131B) - Miskolci Egyetem

Tantárgy neve: 
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Tárgykód: 
GEMAK131B
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

1. hét Eseménytér, műveletek eseményekkel, a valószínűség fogalma, klasszikus valószínűségi mező.
2. hét Feltételes valószínűség, sztochasztikus függetlenség, teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel.
3. hét Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, eloszlás, sűrűségfüggvény, várható érték, szórás, momentumok.
4. hét Binomiális, Poisson, egyenletes, exponenciális, normális (Gauss), Cauchy-eloszlás.
5. hét Valószínűségi változó transzformációja, eloszlástípus.
6. hét Véletlen vektorok, együttes eloszlásfüggvény. A többváltozós egyenletes és normális eloszlás.
7. hét Valószínűsági változók összegének eloszlása, várható értéke, szórásnégyzete.
8. hét Valószínűségi változók függetlensége. Feltételes eloszlásfüggvény és várható érték, korreláció.
9. hét Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség, a nagy számok gyenge törvényei. Centrális határeloszlás tétel és alkalmazásai.
10. hét Statisztikai következtetés, minta, rendezett minta, kvantilisek, Glivenko tétele.
11. hét Becsléselmélet: becslési módszerek (momentum, maximum likelihood), a becslések tulajdonságai.
12. hét Hipotézisvizsgálat: u-próba, t-próba, F-próba, ­2-próbák.
13. hét Robusztus becslések. Legkisebb négyzetek módszere, robusztus kiegyenlítés.
14. hét Véletlenszámgenerálás. Monte Carlo módszerek.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.