Szinusz derékszögű háromszögekben

Derékszögű háromszög $\alpha$ hegyesszögének szinuszát a következőképp értelmezzük:

\( \sin{\alpha} = \frac{ \text{ szöggel szemközti befogó} }{ \text{átfogó} } \)