Gazdasági matematika 1 (NA) - Neumann János Egyetem

Tantárgy neve: 
Gazdasági matematika 1 (Gazdasági matematika 1)
Tárgykód: 
NA
A tematika szavaira kattintva megtudhatod, hogy az adott témakört pontosan hol találod a Matekingen:

1. Az analízis tárgya, fejlődése és szerepe a tudományokban. Egyváltozós valós függvény fogalma, jellemzői, fontosabb függvénytípusok
2. Valós számsorozatok és tulajdonságaik (monotonitás, korlátosság).
3. Sorozatok határértéke, divergens sorozatok, végtelen sorok.
4. Sorozatok gazdasági alkalmazása. Pénzügyi számítások: kamatos kamat számítása, diszkontálás, nominális és effektív kamatlábak, konform kamatláb, infláció szerepe, figyelembe vétele, gyűjtő-, illetve törlesztő járadék. Beruházás, beruházás-gazdaságossági mutatók.
5. Egyváltozós valós függvények határértéke (véges helyen, illetve végtelenben). Határértéktételek. Néhány fontosabb függvény határértéke.
6. Függvények folytonossága adott pontban, illetve intervallumon. Folytonosságra vonatkozó tételek.
7. Differenciálszámítás. Differenciálhányados fogalma, deriváltfüggvény. Differenciálszámítás geometriai alkalmazásai (érintő egyenlete, pontelaszticitás fogalma).
8. Differenciálható függvények néhány lokális és globális tulajdonságának vizsgálata (monotonitás, helyi és abszolút szélsőérték).
9. Differenciálható függvények néhány lokális és globális tulajdonságának vizsgálata (görbület, inflexiós pont, L’Hospital szabály.
10. Teljes függvényvizsgálat.
11. Többváltozós függvények. Kétváltozós függvény fogalma, szintvonalak. Parciális deriválás, differenciálhányadosok. Kétváltozós függvények helyi szélsőértéke.
12. Primitív függvény, határozatlan integrál. Elemi függvények határozatlan integráljai, integrálási szabályok.
13. Határozott integrál és tulajdonságai, Newton-Leibniz tétel.
14. Integrálszámítás alkalmazásai. Területszámítás, kettős integrál, térfogatszámítás, gazdasági alkalmazások. Improprius integrál.

Legutóbb frissítve: 2021. július 31.