Számtani sorozat

Azokat a sorozatokat, ahol minden tag pontosan ugyanannyival nagyobb az előző tagnál, számtani sorozatnak nevezzük.

A sorozat differenciája az a szám, amennyivel mindegyik tag nagyobb az előzőnél.

A sorozat első elemét $a_1$-gyel, a differenciát $d$-vel jelöljük.

A számtani sorozat $n$-edik tagját így tudjuk kiszámolni:

\( a_n = a_1 + (n-1) d \)

Az első $n$ tagjának összegét pedig így:

\( S_n = \frac{n}{2} \left( 2a_1 + (n-1)d \right) \)