Mértani sorozat

Azokat a sorozatokat, ahol minden tag pontosan $q$-szor annyi, mint az előző tag, mértani sorozatnak nevezzük.

A sorozat kvóciense vagy hányadosa az a szám, ahányszor mindegyik tag nagyobb az előzőnél.

A sorozat első elemét $a_1$-gyel, a kvóciensét vagy hányadosát $q$-val jelöljük.

A mértani sorozat $n$-edik tagját így tudjuk kiszámolni:

\( a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \)

Az első $n$ tagjának összegét pedig így:

\( S_n = a_1 \frac{ q^n -1 }{q-1} \)