Paraméteres görbe egyenlete és deriváltja

A paraméteres görbe egyenlete a görbén mozgó pont pillanatnyi koordinátáit írja le.

\( x=x(t) \qquad y=y(t) \)

A paraméteres görbe deriválásával kapjuk a $v(t)$ sebességvektort, ami minden időpillanatban megadja a görbén mozgó $P$ pont sebességének irányát és nagyságát:

\( v(t)= \left( x'(t), y'(t) \right) \qquad \mid v(t) \mid = \sqrt{ ( x'(t) )^2 + ( y'(t) )^2 } \)