Hipergeometriai eloszlás

A hipergeometriai eloszlás egy diszkrét eloszlás.

Ismert, hogy mennyi az összes elem és az összes selejt, vagyis $N, K$ és $n$.

\( P(X=k) = \frac{ \binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k} }{ \binom{N}{n} } \)

A hipergeometriai eloszlás várható értéke:

\( E(X) = n \frac{K}{N} \)

A hipergeometriai eloszlás szórása:

\( D(X) = \sqrt{ n \frac{K}{N} \left( 1- \frac{K}{N} \right) \frac{N-n}{N-1}} \)