Poisson eloszlás

A poisson eloszlás egy diszkrét eloszlás.

Csak valami %-os izé ismert, a várható érték, az átlag, az arány, a valószínűség, továbbá $X$ nem korlátos diszkrét valószínűségi változó.

\( P(X=k) = \frac{ \lambda^k }{k!} e^{-\lambda} \)

A binomiális eloszlás várható értéke:

\( E(X) = \lambda \)

A binomiális eloszlás szórása:

\( D(X) = \sqrt{\lambda } \)