Determinánsok

1. Számítsuk ki az alábbi mátrixok determinánsait.

a) \( A= \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \)

b) \( A= \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


2. Számítsuk ki az alábbi mátrix determinánsát.

\( A= \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & -2 & -5 \\ -4 & -1 & 5 & 7 \\ 6 & 6 & 3 & -4 \end{pmatrix} \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


3. Számítsuk ki az alábbi mátrixok determinánsait.

a) \( A= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 5 & 8 \end{pmatrix} \)

b) \( A= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 6 & 9 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 5 & 8 \end{pmatrix} \)

c) \( A= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 6 & 9 & 2 \\ 2 & 6 & 4 & 2 \\ 6 & 5 & 5 & 8 \end{pmatrix} \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


4. Az alábbi mátrixnak milyen $p$ paraméter esetén létezik inverze, milyen $p$ paraméterre lesz a determinánsa éppen 0, illetve milyen $p$ paraméterre lesz az $A \cdot \underline{x}=\underline{0} $ egyenletrendszernek végtelen sok megoldása.

\( A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & p \end{pmatrix}  \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


5. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert a Cramer-szabály segítségével.

\( 3x_1+2x_2-x_3=4  \)

\( x_1+x_2+x_3=7 \)

\( 2x_1+x_2+2x_3=10 \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


6.

a) Adott az $A$ 2x2-es mátrix, és nézzük meg, hogy sajátvektora-e ennek az $\underline{u}$, és a $\underline{v}$ vektor.

\( A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{u}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \underline{v}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \)

b) Számoljuk ki az $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$ mátrix sajátértékeit és sajátvektorait.

Számításaink során a bázis transzformációt használjuk.

Megnézem, hogyan kell megoldani


7.

a) Adott az $A$ 2x2-es mátrix, és nézzük meg, hogy sajátvektora-e ennek az $\underline{u}$, és a $\underline{v}$ vektor.

\( A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{u}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \underline{v}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \)

b) Számoljuk ki az $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$ mátrix sajátértékeit és sajátvektorait.

Számításaink során a Gauss eliminációt használjuk.

Megnézem, hogyan kell megoldani


8. A bázis transzformáció segítségével nézzük meg ennek a 3x3-as mátrixnak a sajátértékeit és sajátvektorait.

\( A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


9. A Gauss elimináció segítségével nézzük meg ennek a 3x3-as mátrixnak a sajátértékeit és sajátvektorait.

\( A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


10. A bázis transzformáció segítségével állítsuk elő ennek a 3x3-as mátrixnak a diagonális alakját.

\( A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


11. A Gauss elimináció segítségével állítsuk elő ennek a 3x3-as mátrixnak a diagonális alakját.

\( A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


12. Vannak itt ezek a mátrixok, döntsük el, hogy milyen definitek.

\( A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \\ 1 & -6 & 1 \end{pmatrix} \)

\( C=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad D=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


13. Számoljuk ki az $A$ mátrixhoz és $\underline{x}$ vektorhoz tartozó kvadratikus alakokat.

a) \( A= \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{x}= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \)

b)  \( A= \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 4 & 3 & 6 \\ 7 & 6 & 5 \end{pmatrix} \quad \underline{x}= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \)

c) Adott a $Q(\underline{x})$ kvadratikus alak, határozzuk meg ebből az $A$ mátrixot.

\( Q(\underline{x})=5x^2_1 -2 x^2_2+4x^2_3+8x_1x_2+7x_1x_3-6x_2x_3 \)

Megnézem, hogyan kell megoldani


14. Döntsük el az alábbi kvadratikus alakok definitségét.

a) \( Q(\underline{x})= 3x^2_1+4x^2_2+9x^2_3+4x_1x_2+2x_1x_3+10x_2x_3 \)

b) \( Q(\underline{x})= -5x^2_1-2x^2_2-8x^2_3+6x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3 \)

Megnézem, hogyan kell megoldani

A témakör tartalma

Itt röviden és szuper-érthetően meséljük el neked, hogy mi az a determináns. Permutációk, Permutációk inverziószáma, 2X2-es mátrixok determinánsa, 3X3-as mátrixok determinánsa, Sarrus-szabály, Kifejtési tétel, Sakktábla-szabály. Megmutatjuk, hogy hogyan lehet a kifejtési tétellel mátrixok determinánsát kiszámolni. Determináns, 4X4-es mátrixok determinánsa, Kifejtési tétel, Sakktábla-szabály, Oszlop szerinti kifejtés, Sor szerinti kifejtés. Mik a determinánsok tulajdonságai? Alsó és felső háromszög mátrixok, A determinánsok érdekes tulajdonságai, Szorzat mátrix determinánsa, Inverz mátrix determinánsa. Mik azok a szinguláris és reguláris mátrixok? Determináns, Rang, Oszlopvektor, Sorvektor, Homogén lineáris egyenletrendszer. A Cramer szabály egy olyan módszer lineáris egyenletrendszerek megoldására, ahol determinánsok kiszámításával kapjuk meg a magoldást. Sajnos a Cramer szabály csak olyan egyenletrendszerek megoldására jó, ahol az együtthatómátrix reguláris, de arra nagyon. A sajátérték és a sajátvektor rendkívül fontos a lineáris algebrában. Most elmeséljük, hogyan kell kiszámolni.  Karakterisztikus egyenlet, Determináns, Sajátértékek kiszámolása, Sajátvektorok kiszámolása. Mátrixok diagonális alakja. Elmagyarázzuk neked, hogy mi a mátrixok definitsége. Sarokfőminor, Sarokdetermináns, Pozitív definit, Negatív definit, Indefinit, Pozitív szemidefinit, Negatív szemidefinit, Sajátérték, Sajátvektor, Karakterisztikus egyenlet. Végül pedig megtanítjuk neked, hogy mik azok a kvadratikus alakok. Kvadratikus alakok mátrixa, Polinomok, Homogén polinomok, Kvadratikus alak felírása mátrix alapján. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy kvadratikus alak pozitív vagy negatív definit-e? Sok-sok példát nézünk a kvadratikus alakok definitségére.Mi az a determináns?

MÁTRIXOK DETERMINÁNSA, SAJÁTÉRTÉKE ÉS SAJÁTVEKTORA

DEFINÍCIÓ: Ha az  egy -es mátrix, akkor determinánsa

ahol p az oszlopindexek permutációi, I(p) pedig ezen permutációk inverziószáma.

Ez egy igazán remek definíció, de egy kis magyarázatot igényel.

Valójában a mátrixok determinánsa sokkal egyszerűbb fogalom.

Arról van szó, hogy a mátrix minden sorából és oszlopából kiválasztunk egy és csak egy elemet, és ezeket az elemeket összeszorozzuk. Ezt az összes lehetséges módon

megtesszük, és a szorzatokat ellátjuk egy előjellel, végül az így kapott előjeles

szorzatokat összeadjuk.

 EGY 2x2-ES MÁTRIX DETERMINÁNSA

Nézzünk erre egy példát. Itt van egy mátrix:

aminek a determinánsa

A determináns tehát azt tudja, hogy minden mátrixból csinál

egyetlen számot.

Hamarosan az is kiderül, hogy mindez mire jó, de most lássuk

mi a helyzet egy 3X3-as mátrix determinánsával!

EGY 3x3-AS MÁTRIX DETERMINÁNSA

A 3X3-as mátrixok determinánsának kiszámolására van egy szabály,

ami szarrusz szabály néven ismert.

A szabály lényege, hogy fogjuk a mátrixot

és leírjuk saját maga mögé még egyszer,

majd vesszük a főátlókat és a mellékátlókat.

A főátlók elemeit összeszorozzuk és pozitív előjellel vesszük,

aztán a mellékátlók elemeit is összeszorozzuk, de azokat negatív előjellel vesszük.

Ez a mátrix determinánsa.

A módszer sajnos csak 3x3-as mátrixokra működik és nem túl kellemes.

Sokkal több értelme van megjegyezni az úgynevezett kifejtési tételt,

ami minden nxn-es mátrixra jó és most jön.

Ha az  egy -es mátrix, akkor determinánsa

Itt  a  elemhez tartozó aldetermináns.

Semmi ok az aggodalomra, a gyakorlatban mindez sokkal egyszerűbb.

Nézzünk egy példát!

Van itt ez a 3x3-as mátrix:

Ennek a determinánsát fogjuk kiszámolni, és mondjuk az első sora

szerint fejtjük ki.

Kifejthetjük a második sor szerint is, majd megnézzük azt is,

a végeredmény ugyanaz kell, hogy legyen.

Az első sor elemeit váltakozó előjellel kell venni, ez a bizonyos  

de egyszerűbb, ha az úgynevezett sakktábla-szabályt jegyezzük meg.

Az aldeterminánst majd mindjárt megnézzük!

A sakktábla-szabály miatt a második elem mínusszal van.

A harmadik megint plusszal.

Most jönnek az aldeterminánsok, amik úgy keletkeznek,

hogy az adott elem sorát és oszlopát kihúzzuk.

Végül kiszámoljuk a 2X2-es mátrixok determinánsait.

És kész is.

Nézzük meg, hogy mi történik, ha a második sor szerint fejtünk ki!

Ha a második sor szerint fejtünk ki, akkor a sakktábla-szabályban is

a második sort kell nézni.

És kifejthetjük a harmadik sor szerint is,

de ami még ennél is izgalmasabb, hogy oszlop szerint is ki lehet fejteni.

Mondjuk nézzük meg a harmadik oszlop szerint!


A kifejtési tétel

A KIFEJTÉSI TÉTEL

A kifejtési tétel lényege az, hogy bármilyen nagy -es mátrix

determinánsának meglehetősen kellemetlen kiszámolását visszavezeti

-es mátrixok determinánsára, amit már könnyen ki tudunk számolni.

Maga a tétel első ránézésre kicsit barátságtalannak tűnik,

de mindjárt nézünk rá egy konkrét példát.

Nézzük a példát!

Van itt ez a 4x4-es mátrix:

 Ennek a determinánsát fogjuk kiszámolni, és mondjuk fejtsük ki

 a második sora szerint.

 Kifejthetnénk az első sor szerint is, majd megnézzük azt is,

 a végeredmény  így is úgy is ugyanaz lesz.

 A második sor elemeit váltakozó előjellel kell venni, ez a bizonyos  

 de egyszerűbb, ha az úgynevezett sakktábla-szabályt jegyezzük meg.

A sakktábla-szabály miatt a második sor első eleme mínusszal van.

Az aldeterminánst majd mindjárt megnézzük!

A sakktábla-szabály miatt a második sor első eleme mínusszal van.

A második elem plusszal van.

Aztán a harmadik elem ismét mínusszal, mellesleg ő eleve negatív.

A negyedik elem pedig megint plusszal.

Most jöhetnek az aldeterminánsok, amik úgy keletkeznek, hogy mindig

az adott elem sorát és oszlopát kihúzzuk.

És aztán mindegyik aldeterminánst egyenként kiszámoljuk. Ez eltart egy darabig.

Próbáljuk meg érdekesebbé tenni a dolgot azzal, hogy az első sor szerint fejtünk ki.

Megint jön a sakktábla.

Itt jön aztán a következő aldetermináns kiszámolása.

Ezt  kifejthetjük mondjuk a harmadik sor szerint,

de ami még ennél is izgalmasabb, hogy oszlop szerint is ki lehet fejteni.

Mondjuk nézzük meg a harmadik oszlop szerint!

És kifejthetjük a harmadik sor szerint is,

de ami még ennél is izgalmasabb, hogy oszlop szerint is ki lehet fejteni.

Mondjuk nézzük meg a harmadik oszlop szerint!

Térjünk rá a következő 3x3-as determinánsra.

Kifejthetjük bármelyik sor szerint, vagy bármelyik oszlop szerint,

de alkalmazhatunk egy kis varázslást is.

Ez bevált, úgyhogy az utolsó megmaradt determinánst is így intézzük el.

Ezzel kész az eredeti 4x4-es mátrix determinánsa!

Kiszámolhattuk volna úgy is, hogy nem a második sor szerint fejtjük ki, hanem mondjuk a negyedik oszlop szerint. Nézzük meg ezt is!

számolunk…

És tényleg így is  0  jön ki!

AZ  MÁTRIX DETERMINÁNSA NULLA, HA

VAN CSUPA NULLA SORA

VAN KÉT AZONOS SORA

EGYIK SORA MÁSIK SOR SZÁMSZOROSA

EGYIK SORA MÁS SOROK LINEÁRIS KOMBINÁCIÓJA

MINDEZ SOR HELYETT OSZLOPRA IS ELMONDHATÓ

HA A  MÁTRIX ÚGY KELETKEZIK AZ  MÁTRIXBÓL, HOGY

EGY SORÁNAK VAGY OSZLOPÁNAK MINDEN ELEMÉT -VAL SZOROZZUK,

MINDEN SORÁNAK MINDEN ELEMÉT -VAL SZOROZZUK,

KÉT SORÁT VAGY OSZLOPÁT FÖLCSERÉLJÜK

EGY SORÁHOZ VAGY OSZLOPÁHOZ MÁS SOROK VAGY OSZLOPOK LINEÁRIS   KOMBINÁCIÓJÁT ADJUK


A determinánsok tulajdonságai

Néhány nagyon izgalmas dolog fog kiderülni a mátrixok determinánsával kapcsolatban.

Vannak olyan speciális mátrixok, amiknek a determinánsát különösebb szenvedés nélkül ki tudjuk számolni. Ilyenek például az úgynevezett alsó vagy felső háromszögmátrixok.

Ezek determinánsa a főátló elemek szorzata.

Az egységmátrix is háromszögmátrix.

Vannak aztán a determinánsoknak különböző érdekes tulajdonságaik.

Nézzük ezeket meg, egy-egy példával.

Végül itt van egy fontos tétel, a determinánsok szorzási tétele, ami szerint

Ha a tételben a  mátrix helyére is az  mátrixot írjuk

    sőt   

Ha pedig az  mátrixnak létezik inverze, akkor a szorzási tétel alapján


Szinguláris és reguláris mátrixok

SZINGULÁRIS ÉS REGULÁRIS MÁTRIXOK

Az -es mátrixokat két nagy csoportba sorolhatjuk. Vannak azok a mátrixok melyeknek a determinánsa nulla és vannak azok, amiknek nem.

Ez a kis eltérés valójában hatalmas szakadékot  jelent a kétféle csoport között.

AZ  MÁTRIX REGULÁRIS

LÉTEZIK  INVERZ MÁTRIX

RANG=n

AZ  MÁTRIX OSZLOPVEKTORAIBÓL ÁLLÓ

VEKTORRENDSZER LINEÁRISAN FÜGGETLEN

AZ  EGYENLETRENDSZERNEK

CSAK EGY MEGOLDÁSA VAN

AZ  HOMOGÉN LINEÁRIS

EGYENLETRENDSZERNEK CSAK EGY

MEGOLDÁSA VAN (A TRIVIÁLIS MEGOLDÁS)

AZ  MÁTRIX SZINGULÁRIS

NEM LÉTEZIK  INVERZ MÁTRIX

RANG<n

AZ  MÁTRIX OSZLOPVEKTORAIBÓL ÁLLÓ

VEKTORRENDSZER LINEÁRISAN ÖSSZEFÜGGŐ

AZ  EGYENLETRENDSZERNEK

VAGY VÉGTELEN SOK MEGOLDÁSA VAN

VAGY NINCS MEGOLDÁSA

AZ  HOMOGÉN LINEÁRIS

EGYENLETRENDSZERNEK VÉGTELEN

SOK MEGOLDÁSA VAN

Itt van például egy mátrix.

Nézzük meg milyen  paraméter esetén létezik inverze, milyen  paraméterre lesz a determinánsa éppen 0, illetve milyen  paraméterre lesz az

egyenletrendszernek végtelen sok megoldása.

Az összes kérdésre egyszerre megkapjuk a választ, ha kiszámoljuk a mátrix determinánsát.

Akkor létezik inverz, ha a mátrix reguláris, vagyis a determinánsa nem nulla:

Akkor lesz a determináns éppen nulla, ha

És akkor lesz az  egyenletrendszernek végtelen sok megoldása, ha a mátrix szinguláris, vagyis a determinánsa nulla,


A Cramer szabály

Sajátérték és sajátvektor (bázistranszf.)

Nézzük meg ennek a -as mátrixnak a sajátértékeit

és sajátvektorait.

A determinánst az első sora szerint fejtjük ki:

Az első sor elemeit a sakktábla-szabály alapján váltakozó előjellel kell venni.

Kifejtjük a 2x2-es determinánsokat is.

És kicsit összevonunk. Sőt nem is olyan kicsit.

Valahogyan meg kéne oldani ezt az egyenletet, hogy megkapjuk az egyenlet megoldásait, a sajátértékeket.

A karakterisztikus egyenlet megoldásai lesznek majd a sajátértékek.

Feltéve, hogy sikerül megoldanunk az egyenletet.

 Íme, három hasznos megoldási ötlet ilyen típusú egyenletek megoldásához:

 kiesik a konstans tag

Mindhárom esetben egy olyan szorzatot kaptunk, ami egy elsőfokú és egy másodfokú egyenlet szorzata, azokat pedig már külön-külön meg tudjuk oldani.

Vannak persze olyan harmadfokú egyenletek is, amiket nehezebb megoldani,

de szerencsére ezek általában elkerülnek bennünket.

Lássuk, a három közül melyik módszer válik be a mi egyenletünknél.

Emeljünk ki 2-t.

A kettes módszer itt nem működik,

ezért a fortélyos hármas módszert próbáljuk meg, hátha beválik.

A másodfokú részt felbontjuk,

aztán pedig megpróbáljuk szorzattá alakítani.

Van egy ilyen, hogy

emlékeztetőül:

A másodfokú izét szorzattá alakítjuk

Ez igazán remek, ugyanis most már ki lehet emelni,

aztán pedig hopp, már meg is oldottuk.

Itt összevonunk:

Három sajátérték van, ami valójában csak kettő,

mert a  kétszeres sajátérték.

Jöhetnek a sajátvektorok!

Az egyenletrendszert a szokásos bázistranszformációval oldjuk meg.

Akinek esetleg elhalványultak az ezzel kapcsolatos emlékei, nézze meg a bázistranszformációról szóló témaköröket.

Belerakjuk a -et

Bázistranszformációval oldjuk meg:

Itt a bázistranszformáció elakad.

Ha két x is fönt mard,

az egyik t, a másik s

Most már itt se folytatható.

Itt csak egy x maradt fönt, de mivel a  és  

már foglalt, legyen .

A sajátvektor ha  

 ahol

És a -et

Bázistranszformációval oldjuk meg:

A sajátvektor  ha  


Sajátérték és sajátvektor (Gauss)

Kvadratikus alakok definitsége

Kvadratikus alakok

Ha   szimmetrikus mátrix és  egy vektor -ben, akkor a

kifejezést kvadratikus alaknak nevezzük.

Ezek a kvadratikus alakok nagyon barátságosak, nézzünk is meg egy példát.

Legyen mondjuk

  és 

A hozzájuk tartozó kvadratikus alak

Számoljuk ki. A szorzásokat kell hozzá elvégezni, kezdjük hátulról.

Aztán még ezeket is összeszorozzuk.

És felbontjuk a zárójeleket.

Íme itt a kvadratikus alak.

Azért hívják kvadratikusnak vagyis négyzetesnek, mert ez mindig egy homogén másodfokú kifejezés. Ez azt jelenti, hogy az x-ek vagy négyzeten vannak benne,

vagy elsőfokúak, de akkor meg vannak szorozva egy másik elsőfokúval és így az is négyzetesnek számít.

Nézzünk meg egy másik kvadratikus alakot is.

  és 

Most az  mátrix -as, így az  vektornak is 3 koordinátája van.

Rettenetes lenne viszont megint elvégezni a szorzásokat, főleg, hogy most -as.

Szerencsére van itt egy trükk. Nem is olyan nagy trükk.

A kvadratikus alak valahogy úgy fog kinézni, hogy lesz benne  aztán lesz  és , meg lesznek vegyes tagok.

A kérdés csak az, hogy hány darab lesz ezekből. A válasz pedig éppen az  mátrix.

Hát ez kész.

A dolog fordítva is működik, tehát ha van egy kvadratikus alak, akkor abból fel tudjuk írni a mátrixát.

ez például jó is:

Van itt egy kvadratikus alak:

A feladatunk az, hogy találjunk két vektort,

egy olyan  vektort amire

és egy olyan  vektort amire

Olyan vektort könnyű találni,

amire a kvadratikus alak pozitív.

Olyat már nehezebb, amire negatív,

de azért ilyen is van.

Aztán van itt egy másik kvadratikus alak is:

A feladatunk az, hogy találjunk két vektort,

egy olyan  vektort amire

és egy olyan  vektort amire

Olyat most is könnyű találni,

amire a kvadratikus alak pozitív.

próbáljuk ki ezt:

Olyat viszont nehezebb, amire negatív.

Sőt, nemhogy nehezebb, hanem lehetetlen.

Ez a kvadratikus alak tehát

tud pozitív és negatív is lenni.

Ez a kvadratikus alak viszont

csak pozitív tud lenni

A kvadratikus alakoknak ezekkel az érdekes szokásaival fogunk most foglalkozni.

A  kvadratikus alak

pozitív definit, ha minden

vektorra

negatív definit, ha minden

vektorra

pozitív szemidefinit, ha minden

vektorra

negatív szemidefinit, ha minden

vektorra

indefinit, ha van olyan  és ,

hogy   és

A definitség eldöntésében a kvadratikus alak mátrixa segít minket.

ha a kvadratikus alak  mátrixa

pozitív definit

ha a kvadratikus alak  mátrixa

negatív definit

ha a kvadratikus alak  mátrixa

pozitív szemidefinit

ha a kvadratikus alak  mátrixa

negatív szemidefinit

ha a kvadratikus alak  mátrixa

indefinit

Van itt egy kvadratikus alak, a feladatunk az, hogy döntsük el a definitségét.

Lássuk a mátrixot!

Már csak annyi dolgunk van, hogy eldöntsük, a kvadratikus alak mátrixának definitségét.

Ehhez lássuk a sarokfőminorokat.

első sarokfőminor:

3

második sarokfőminor:

harmadik sarokfőminor:

ez tutira 13 

Hát úgy tűnik ez egy pozitív definit mátrix, tehát a kvadratikus alak is pozitív definit.

Nézzünk meg egy másikat is.

Van itt egy másik kvadratikus alak is, döntsük el ennek is a definitségét.

Már csak annyi dolgunk van, hogy eldöntsük, a kvadratikus alak mátrixának definitségét.

Ehhez jönnek a sarokfőminorok.

első sarokfőminor:

-5

második sarokfőminor:

harmadik sarokfőminor:

Hát úgy tűnik ez egy negatív definit mátrix, tehát a kvadratikus alak is negatív definit.


Mátrixok definitsége

Néhány nagyon vicc es mátrixokkal kapcsolatos fogalommal fogunk megismerkedni.

Az első ilyen fogalom a sarokdetermináns vagy másnéven sarokfőminor.

Van itt egy mátrix:

Ennek a mátrixnak az első sarokfőminora ez a 2-es

A második sarokfőminor a

bal felső -es determináns

A harmadik sarokfőminor a

bal felső -as determináns

Ennek kiszámolása elég unalmas, de a kifejtési tétellel az jön ki, hogy

A negyedik sarokfőminor pedig

az egész mátrix determinánsa

Amit még az előzőnél is unalmasabb kiszámolni, de a kifejtési tétel szerint

A másik nagyon vicces fogalom a mátrixok definitsége lesz.

A definitség megállapításához pedig éppen ezek a főminorok fognak nekünk kelleni, pontosabban az, hogy milyen előjelűek.

Most éppen az első sarokfőminor pozitív, a második szintén pozitív,

a harmadik és negyedik pedig negatív.

Lássuk a definitséget.

Az   -es mátrix

pozitív definit,

ha

negatív definit,

ha

pozitív szemidefinit,

ha

negatív szemidefinit,

ha

indefinit,

ha

minden  sajátérték:

minden  sajátérték:

minden  sajátérték:

minden  sajátérték:

van  és  sajátérték

 és

-es mátrixoknál a definitség a sarokfőminorok alapján is eldönthető:

mindkét sarokfőminor

pozitív

az első negatív, a

második pozitív

az első pozitív, a

második nulla

az első negatív, a

második nulla

a többi esetben

-es mátrixoknál a definitség már nehezebben dönthető el a sarokfőminorok alapján:

minden sarokfőminor

pozitív

váltakozva   -  +  -  +

de mínusszal indul

Ha  és nem az előző két esettel van dolgunk,

akkor biztosan indefinit.

Ha  akkor nem tudni, ilyenkor csak

a sajátértékek kiszámolásával dönthető el.

Lássunk néhány mátrixot és állapítsuk meg a definitségüket.

Vannak itt ezek a mátrixok, döntsük el, hogy milyen definitek.

A sajátértékeket csak a legvégső esetben számoljuk ki, ha a sarokfőminorokkal szerencsétlenül járunk. Kezdjük az -val.

első sarokfőminor:

második sarokfőminor:

harmadik sarokfőminor:

Az  mátrixnak minden sarokfőminora pozitív, tehát pozitív definit.

Nézzük mi van a  mátrixszal.

első sarokfőminor:

második sarokfőminor:

harmadik sarokfőminor:

Itt is jön a kifejtési tétel, de nem szeretnék senkit untatni vele, az eredmény -15

A  mátrix sarokfőminorai váltakozó előjellel - + - + - … ezért negatív definit.

Jöhet a .

első sarokfőminor:

második sarokfőminor:

harmadik sarokfőminor:

Már megint a kifejtési tétel, de ne húzzuk az időt, az eredmény 1

A sarokfőminorok itt is váltakozó előjelűek, de most + - +

Negatív definit csak olyankor van, ha a váltakozás mínusszal indul, tehát ez most nem lehet negatív definit.

Pozitív definit sem, mert akkor minden sarokfőminor pozitív, tehát marad a két szemidefinit és az indefinit.

A szemidefiniteknél viszont a mátrix determinánsa nulla.

Most  ami nem éppen nulla, tehát indefinit.

A  mátrix sarokfőminorai alapján nem lehet pozitív vagy negatív definit,

viszont  miatt szemidefinit sem lehet ezért indefinit.

Végül lássuk mi van -vel.

első sarokfőminor:

második sarokfőminor:

harmadik sarokfőminor:

Hát ennél rosszabb nem is történhetett volna.

Ha a mátrix determinánsa nulla, akkor vagy valamelyik

szemidefinit vagy indefinit, de csak úgy tudjuk eldönteni,

ha kiszámoljuk a sajátértékeit.

Lássuk tehát a sajátértékeket.

A determinánst a legalsó sor szerint fejtjük ki

Ez az egész nulla, úgyhogy talán hagyjuk is.

Nem tudunk semmit kiemelni, így hát felbontjuk a zárójeleket.

és összevonunk

végül kiemelünk

A sajátértékek:

 Kiemelünk 3-at

Mindhárom  sajátértékre teljesül, hogy

a  mátrix tehát pozitív szemidefinit.

Itt is van három különböző sajátérték, mivel pedig

különböző sajátértékekhez mindig különböző saját-

vektorok tartoznak, van három független sajátvektor.

Így hát  is diagonalizálható.

Lássuk a hasonló mátrixokat!

így hát három mátrix van, amelyek ugyanannak a leképezésnek a mátrixai,

csak más-más bázisban felírva, a negyedik mátrix viszont eltérő.


Mátrixok diagonális alakja (Gauss)

Mátrixok diagonális alakja (bázistranszf.)

Ha egy -es mátrixnak van  darab független sajátvektora, akkor létezik a mátrixnak egy úgynevezett diagonális alakja.

A diagonális alak így néz ki:

a főátlóban vannak a sajátértékek és az összes többi elem nulla.

A diagonális alakot a következő módon állítjuk elő:

itt  vagyis egyszerűen úgy keletkezik, hogy a sajátvektorokat fogjuk, és leírjuk egymás mellé.

Nézzünk meg erre egy példát!

Állítsuk elő ennek a -as mátrixnak a diagonális alakját.

1. A KARAKTERISZTIKUS EGYENLET FELÍRÁSA

A főátló elemeiből kivonogatjuk a -kat, és vesszük a determinánsát:

A determinánst az első sora szerint fejtjük ki:

2. A KARAKTERISZTIKUS EGYENLET MEGOLDÁSAI A SAJÁTÉRTÉKEK

Most három sajátérték van, ;  és  .

Mindhárom sajátértékhez megkeressük a hozzá tartozó sajátvektort. 

 3. A SAJÁTÉRTÉKEKHEZ TARTOZÓ SAJÁTVEKTOROK MEGKERESÉSE

 A sajátvektorokat úgy kapjuk meg, ha megoldjuk az  

 egyenletrendszert:

Az egyenletrendszereket bázistranszformációval oldjuk meg.

Akinek a bázistranszformációval kapcsolatos emlékei sajnálatos módon

elhalványultak, az nézze meg az erről szóló részt.

A bázistranszformáció elakadt, -et nem tudjuk lehozni, így elnevezzük –nek.

Leolvassuk a megoldást.

A  sajátértékhez tartozó sajátvektor:

 ahol

Most jöhet a többi sajátvektor. Megint az  egyenletrendszert kell megoldanunk:

Belerakjuk a -t

Bázistranszformációval oldjuk meg:

A  sajátértékhez tartozó sajátvektor:

 ahol

és a -et

Bázistranszformációval oldjuk meg:

A  sajátértékhez tartozó sajátvektor:

 ahol

Úgy tűnik van három független sajátvektor, tehát a mátrix

diagonalizálható, a diagonalizáló mátrix pedig

A diagonális alakot az eredeti mátrixból a diagonalizáló mátrix

segítségével állítjuk elő:

A szorzásokat elvégezni azonban felesleges, mert a diagonális alak mindig úgy néz ki, hogy a főátlóban vannak a sajátértékek, az összes többi elem pedig nulla.

A sajátértékeket már régóta tudjuk        

A diagonális alak tehát:


Egy 3x3-as mátrix sajátértékeinek és sajátvektorainak kiszámolása (bázistranszf.)

Nézzük meg ennek a -as mátrixnak a sajátértékeit

és sajátvektorait.

A determinánst az első sora szerint fejtjük ki:

Az első sor elemeit a sakktábla-szabály alapján váltakozó előjellel kell venni.

Kifejtjük a 2x2-es determinánsokat is.

És kicsit összevonunk. Sőt nem is olyan kicsit.

Valahogyan meg kéne oldani ezt az egyenletet, hogy megkapjuk az egyenlet megoldásait, a sajátértékeket.

A karakterisztikus egyenlet megoldásai lesznek majd a sajátértékek.

Feltéve, hogy sikerül megoldanunk az egyenletet.

 Íme, három hasznos megoldási ötlet ilyen típusú egyenletek megoldásához:

 kiesik a konstans tag

Mindhárom esetben egy olyan szorzatot kaptunk, ami egy elsőfokú és egy másodfokú egyenlet szorzata, azokat pedig már külön-külön meg tudjuk oldani.

Vannak persze olyan harmadfokú egyenletek is, amiket nehezebb megoldani,

de szerencsére ezek általában elkerülnek bennünket.

Lássuk, a három közül melyik módszer válik be a mi egyenletünknél.

Emeljünk ki 2-t.

A kettes módszer itt nem működik,

ezért a fortélyos hármas módszert próbáljuk meg, hátha beválik.

A másodfokú részt felbontjuk,

aztán pedig megpróbáljuk szorzattá alakítani.

Van egy ilyen, hogy

emlékeztetőül:

A másodfokú izét szorzattá alakítjuk

Ez igazán remek, ugyanis most már ki lehet emelni,

aztán pedig hopp, már meg is oldottuk.

Itt összevonunk:

Három sajátérték van, ami valójában csak kettő,

mert a  kétszeres sajátérték.

Jöhetnek a sajátvektorok!

Az egyenletrendszert a szokásos bázistranszformációval oldjuk meg.

Akinek esetleg elhalványultak az ezzel kapcsolatos emlékei, nézze meg a bázistranszformációról szóló témaköröket.

Belerakjuk a -et

Bázistranszformációval oldjuk meg:

Itt a bázistranszformáció elakad.

Ha két x is fönt mard,

az egyik t, a másik s

Most már itt se folytatható.

Itt csak egy x maradt fönt, de mivel a  és  

már foglalt, legyen .

A sajátvektor ha  

 ahol

És a -et

Bázistranszformációval oldjuk meg:

A sajátvektor  ha  


Egy 3x3-as mátrix sajátértékeinek és sajátvektorainak kiszámolása (Gauss)