Számelmélet

1. 

a) Az 5728 osztható-e 3-mal?

b) A 4758 osztható-e 3-mal?

c) Az 52742 osztható-e 4-gyel?

d) A 61524 osztható-e 4-gyel?

e) A 3714 osztható-e 6-tal?

f) A 4326 osztható-e 9-cel?

Megnézem, hogyan kell megoldani


2. 

A 47316 osztható-e 12-vel?

Megnézem, hogyan kell megoldani


3. 

a) Bizonyítsuk be, hogy a 3-nál nagyobb ikerprímszámok összege osztható 12-vel!

b) Melyek azok a \( p \) prímszámok, amelyekre \( 2p-1 \) és \( 2p+1 \) is prím?

Megnézem, hogyan kell megoldani


4. 

Adjuk meg az 1960 prímtényezős felbontását!

Megnézem, hogyan kell megoldani


5. 

a) Igazoljuk, hogy ha egy derékszögű háromszög oldalainak mérőszámai egészek, akkor legalább az egyik befogó mérőszáma páros.

b) Igazoljuk, hogy ha egy derékszögű háromszög oldalainak mérőszámai egészek, akkor az egyik befogó mérőszáma osztható 3-mal.

c) Igazoljuk, hogy ha egy derékszögű háromszög oldalainak mérőszámai egészek, akkor van köztük legalább egy öttel osztható.

d) Igazoljuk, hogy bármely páratlan szám négyzetéből 1-et elvéve 8-cal osztható számot kapunk.

Megnézem, hogyan kell megoldani


6. 

a) Igazoljuk, hogy ha \( n \) páratlan szám, akkor 9 osztója \( 11^n + 7^n \)-nek.

b) Milyen \( n \) természetes szám esetén osztható az alábbi kifejezés 16-tal?

\( 17^n + n\)

c) Igazoljuk, hogy ha \( n \) páratlan, akkor 37 osztója az alábbi kifejezésnek.

\( 1+2^{19} + 3^{19}+4^{19}+\dots + 36^{19} \)

Megnézem, hogyan kell megoldani

A témakör tartalma

Itt mindent megtudhatsz az oszthatóságról. Megnézzük, hogy mi az osztó, az osztási maradék, mikor osztható két szám egymással. Aztán jönnek az oszthatósági szabályok, a 2-vel, 3-mal és 4-gyel való oszthatósági szabály. Az nagyon könnyű, hogy egy szám mikor osztható 5-tel, de aztán azt is megnézzük, hogy milyen szabály van a 6-tal, 8-cal, 9-cel és 11-gyel való oszthatóságra. Megnézzük, hogy mit jelent két szám legnagyobb közös osztója, és azt is, hogyan lehet kiszámolni. Kiderül, hogy mik azok a relatív prímek és azt is megnézzük, hogy mik azok a prímek. Mi a prímszám definíciója? Na és mire jók egyáltalán a prímek? Hogyan lehet eldönteni egy számról, hogy prímszám-e vagy sem? Ezekre a kérdésekre válaszolunk szuper-érthetően.Oszthatóság, maradékos osztás

Legnagyobb közös osztó, relatív prímek

Prímek

Négyzetszámok

Izgalmasabb feladatok

A számelmélet alaptétele