Ingyenes középiskolai matek epizódok

Középiskolai matek kurzusunkban 400-nál is több epizódon keresztül nézheted végig a 9. osztálytól egészen a 12. osztályig a teljes középiskolai matekot. Közülük 76 epizód ingyenesen is elérhető, ezeket témakörök szerint gyűjtöttük össze. Éppen itt is jönnek:

01 Műveletek és a műveleti sorrend

02 Algebrai kifejezések

03 A kiemelés

04 Törtek egyszerűsítése, algebrai törtek

05 Nevezetes azonosságok

06 Algebrai műveletek gyakorlása

07 Gyökös kifejezések azonos átalakításai

08 Köbös azonosságok

09 Binomiális tétel és binomiális együtthatók

10 Az értelmezési tartomány (miért nem osztunk nullával?)


01 Halmazok, metszet, unió, részhalmaz és intervallumok

02 A logikai szita formula

03 De Morgan azonosságok

04 Halmazokkal kapcsolatos feladatok


01 A skatulya-elv

02 Az indirekt bizonyítás


01 Minden amit a gráfokról tudni érdemes


01 Oszthatóság, maradékos osztás

02 Legnagyobb közös osztó, relatív prímek

03 Prímek


01 A lineáris függvény


01 Függvények ábrázolása, függvénytranszformációk

02 Monotonitás, konvexitás, szélsőértékek, értékkészlet

03 A másodfokú függvény ábrázolása


01 Elsőfokú egyenletek megoldása

02 A másodfokú egyenlet és a megoldóképlet

03 Másodfokú egyenletek megoldása


01 Hogyan oldjunk meg egyenlőtlenségeket?

02 Törtes egyenlőtlenségek megoldása: a számegyenes

03 Másodfokú egyenlőtlenségek


01 Térelemek, pontok, egyenesek, síkok

02 Háromszögek nevezetes pontjai, vonalai


01 Tengelyes tükrözés

02 Középpontos tükrözés


01 Elsőfokú egyenletrendszerek


01 Mi az az abszolútérték? Abszolútértékes egyenletek


01 Gyök, köbgyök, gyökös azonosságok

02 Gyökös azonosságokkal megoldható feladatok


01 Mozgással kapcsolatos szöveges feladatok

02 Munkavégzéssel kapcsolatos szöveges feladatok


01 Párhuzamos szelők tétele, középpontos hasonlóság


00 Szögfüggvények bevezető

01 Szinusz, Koszinusz derékszögű háromszögekben


01 Permutáció, variáció, kombináció: nagy kombinatorikai összefoglaló


01 Hatványazonosságok, az exponenciális függvény

02 Exponenciális egyenletek megoldása, szöveges feladatok


01 Mi az a logaritmus? A logaritmus azonossága, egyenletek


01 Az egységkör

02 Szinusz, koszinusz, trigonometrikus egyenletek


01 Szinusztétel

02 Koszinusztétel


01 Másodfokú függvények viselkedésével kapcsolatos feladatok


01 Vektorok a geometriában


01 Vektorok összeadása, hossza, skaláris szorzata, és 90°-os forgatása

02 Az egyenes egyenlete, egyenesek metszéspontja

04 A kör egyenlete


01 A parabola egyenlete


01 A teljes indukció


01 A számtani sorozat

02 A mértani sorozat


01 A százalékszámítás, százalékszámítás feladatok


01 Gúlák, hasábok, kúpok, hengerek, térfogat és felszín


01 Események, valószínűségek

02 Független és kizáró események

03 Újabb remek valószínűségszámítás feladatok

07 Visszatevéses, visszatevés nélküli mintavétel és a binomiális eloszlás


01 A várható érték és a szórás


01 Módusz és medián

02 Átlag és szórás


01 Sorozatok határértéke


01 Konvergens sorozatok definíciója és a küszöbindex kiszámolása


01 Mi a függvényhatárérték?


01 Tanulj meg deriválni 10 perc alatt


01 A teljes függvényvizsgálat lépései


01 A függvény grafikonjához húzott érintő egyenlete


01 Mi az integrálás?